Život a uzdravenie sestry Márie Zity Gradowskej na príhovor bl. Karola