Význam slovenskej pobočky Modlitebnej ligy

Slovenská pobočka je pevnou súčasťou medzinárodnej Modlitebnej ligy cisára Karola za mier medzi národmi, ktorá bola ako cirkevná organizácia schválená v roku 1949, pôsobiaca v Slovenskej republike a na báze slovenského jazyka.
Svojou činnosťou sa snaží podieľať sa na šírení odkazu bl. Karola Rakúskeho – hľadať a plniť Božiu vôľu v službe pre celosvetový mier a to najmä prostredníctvom organizovania aktivít na svojom území a informovania o spoločných aktivitách Modlitebnej ligy.

Pretože členstvo v Modlitebnej lige je bezplatné, všetky jej aktivity a potreby sú financované z darov a iniciatívy tých, ktorí sa stotožňujú s jej cieľom. Modlitebné aktivity, ktoré sú základom jej života, našťastie nepotrebujú žiadne prostriedky.
Avšak iné aktivity, nevyhnutne súvisiace s jej činnosťou, ktoré prispievajú k šíreniu myšlienky Modlitebnej ligy (napr. prevádzka internetových stránok, tlač obrázkov apod.) potrebujú určitú mieru financovania.

Preto ak máte záujem sa spolupodieľať na aktivitách Modlitebnej ligy alebo akokoľvek prispieť, neváhajte nás kontaktovať:
info@cisarkarol.sk , info@gebetsliga.com

Arcivojvoda Georg Habsburg-Lothringen v Piešťanoch (3. júna 2017)
Spoločná fotka členov Modlitebnej ligy na Slovensku s arcibiskupom Mons. Jánom Sokolom,
delegátom v ČR Milanom Novákom a delegácie z Adjuntantúry Habsbursko-Lotrinského domu.

Foto: Adjutantur di Casa Austria (2017-06-03)