Bl. Karol v Komárne

V kaplnke farského úradu sv. Ondreja v Komárne sa nachádza vitráž s podobizňou svätcov, ktorý sú spätí s mestom Komárno. Nachádza sa tu aj vyobrazenie bl. Karola Habsburského, posledného uhorského a rakúskeho panovníka.