Modlitebná liga

Počas Karolovho detstva sa musel spolu s rodičmi presťahovať na určitý čas do maďarského mesta Šoproň, kde bol jeho otec arcivojvoda Otto ako dôstojník c. a k. armády prevelený. V uršulínskom kláštore v Šoproni žila rehoľná sestra Mária Vinzentia, ktorá o malom chlapcovi Karolovi prehlásila:

„Musíme sa za neho veľa modliť, pretože sa raz stane cisárom a bude musieť veľa trpieť. Bude vyhľadávaným terčom zla“.  

Tak vzniklo z rehoľných sestier a študentov tamojšieho gymnázia prvý modlitbový spolok, ktorý sa postupne rozširoval. Po Karolovej smrti sa rozrástla a premenovala sa na Modlitebnú ligu.

  • júna 1925 cirkevno-právne schválenie Modlitebnej ligy ako nábožného združenia
  • septembra 1964 obdržala status cirkevného spolku
  • rok 2016 zriadenie národnej pobočky na Slovensku