Návšteva kráľa Karola s manželkou v Prešporku, 16. júla 1918

Ku koncu prvej svetovej vojny, kedy sa západné mocnosti na čele s americkým prezidentom Wilsonom rozhodli, že nepodporia celistvosť dunajskej monarchie, ale po vojne umožnia autonómny vývoj národov,
karol-v-presporku-zeitung     b18394765t18394770

zavítal do niekdajšieho uhorského hlavného a tiež korunovačného mesta Prešporka, uhorský kráľ a rakúsky cisár Karol IV. (I.) s manželkou kráľovnou a cisárovnou Zitou.
Vtedajšie noviny informovali o návšteve ako o „veľkolepej slávnosti s charitatívnym zámerom podporiť obete vojny“.
Kráľovský pár, sprevádzaní deťmi, prišiel do Prešporku parníkom menom František Jozef, ktorý zakotvil pod korunovačným pahorkom. Vzácnu návštevu privítali starosta Kumlík, župan Juraj Szmrecsányi, knieža generál Ľudovít Windischgrätz, ako aj uhorskí politici, šľachtici, vtedajšia smotánka a zvedavci takmer z celého Uhorska. Návštevu zaznamenávali aj novinári z Pressburger Zeitung a budapeštianskeho denníka Az Est.
Po privítaní sa kráľovskí pár presunul kočom cez mesto do miestodržiteľského paláca arcivojvodu Friedricha (terajší Grassalkovichov palác). Tam sa kráľ stretol s predstaviteľmi cirkvi, arcibiskupom Jánom kardinálom Csernochom, evanjelickým biskupom Vojtechom Kapim, reformovaným biskupom Štefanom Némethom a predstaviteľmi židovskej obce rabínom Akibom Schreiberom ako aj s predstaviteľom neologických izraelitov Eugenom Némethom. Na nádvorí nasledovala prehliadka zoradeného mužstva a pár sa odobral na parník, kde bol pripravený obed. Po obede kráľovský pár navštívil korunovačný Dóm sv. Martina, kde ich privítal a sprevádzal kanonik Arpád Kazacsay. Z Dómu sa presunuli do štátnej priemyselnej školy a na charitatívny bazár, ktorý sa konal vedľa železničného mosta.
Následne prijali skupinu malackých žencov a žníc v krojoch, ktorí im odovzdali obrovský veniec z pšeničných klasov. Po sedemnástej hodine kráľovský pár nastúpil na parník a opustil Prešporok.

b18394758t18394763  b18394807t18394812

Signatur:D:JobRoot2937282preprozessP5497_100-07.09.2005

b19626261t19626266

Všetky použité fotky pochádzajú z:  Österreichische Nationalbibliothek, Bildarchiv Austria. Kaiser Karl I., Kriegspressequartier Alben 1914 – 1918.

Spracované podľa: http://www.bratislavskerozky.sk/sk/Cerstve-rozky/Velka-vojna/Karol-IV-v-Presporku-kronika-jedneho-dna-slovom-obrazom-a-vo-filme.html