Opátstvo Jasov – Kostol sv. Jána Krstiteľa

V opátskom chráme sv. Jána Krstiteľa sa na svätodušný pondelok 21. mája 2018 o 10.30 hod. konala pontifikálna svätá omša pri príležitosti inštalácie relikvie bl. Karola Habsburského.

Táto slávnosť sa konala pri príležitosti 250. výročia znovu oživenia kláštora, kedy prepošt Andrej Sauberer začal proces osamostatnenia kláštora od kláštora Luoky.

Arcivojvodkyňe Žofia a Ildikó s relikviou

Hlavným celebrantom bol jasovský opát Ambróz Martin štrbák O.Praem. Spolu s opátom koncelebrovali emeritný opát Tomáš Karol Bartal O.Praem  a P. Marián Gruber OCist., výkonný prezident Modlitebnej ligy cisára Karola.

Relikviu do opátskeho chrámu v slávnostnom sprievode priniesli pravnučky bl. Karola, arcivojvodkyne Sophia a Ildikó Habsburg-Lothringen, ktoré po prvýkrát reprezentovali rodinu.

Na slávnosti sa zúčastnili viacerí čestní hostia. členovia Rádu sv. Juraja, predstavitelia obecného zastupiteľstva na čele so starostom obce Jasov Gabrielom Nagyom a veľký počet veriacich.

Vo svojej homílii opát Ambróz rozoberal pojem kráľ v historickom i literárnom kontexte. Venoval sa cisárovi Karolovi a osobnej skúsenosti, osobnom svedectve a upriamil pozornosť na kríž, ktorý spája Opátstvo s Karolom. Vyzdvihol čnosti Karola a pripomenul nutnosť modlitby za sebe zverených. Liturgiu hudobne obohatilo ordinárium Missa in D jasovského kanonika P. Ľudovíta Skalníka (1783-1848), ktorú predviedli sólisti Lucia Knoteková, Gabriela Hűbnerová, Pavol Cebák a Marián Lukáč a orchester opery Štátneho divadla v Košiciach, pod taktovkou dirigenta Adriána Harvana. Po svätej omši mali veriaci možnosť si uctiť relikvie bl. Karola.

Možnosť uctiť si relikviu majú všetci veriaci, ktorí navštívia Opátsky chrám v čase sv. omší a taktiež povzbudzujeme veriacich, aby v hojnom počte prichádzali navštevovať „patróna porazených“ a vyprosovať si u neho príhovor a potrebné milosti.

     

                 

   

Asistencia na spoločnej fotke s arcivojvodkyňami

 

Foto: Mgr. Martin Michelčík, Filma, s.r.o.