Piešťany – Kúpeľná kaplnka

       V piešťanskej Kaplnke Božského Srdca Ježišovho sa 3. júna 2017 o 16.15 hod. konala pontifikálna svätá omša, pri príležitosti 100. výročia „Stretnutia troch cisárov“. Súčasťou omše bola inštalácia relikvie bl.Karola Rakúskeho, posledného habsburského panovníka.
Hlavným celebrantom bol J. E. Mons Ján Sokol, emeritný arcibiskup trnavský, v zastúpení trnavského arcibiskupa Jána Oroscha. Osobne sa slávnosti zúčastnil aj vnuk blahoslaveného, arcivojvoda Georg Habsburg-Lothringen, ktorý relikviu priniesol v liturgickom sprievode do kaplnky.

Arcivojvoda Georg Habsburg-Lothringen a generálny adjuntant Peter Pritz
pred inštaláciou relikvie

Slávnosti sa zúčastnili generálny adjuntant Habsbursko-lothrinského domu Peter Pritz so sprievodom, kancelár a hovorca Trnavskej arcidiecézy Dušan Kolenčík,  delegát českej pobočky Modlitebnej ligy Milan Novák, zástupcovia rytierskych rádov a šľachtických rodov, členovia Modlitebnej ligy na Slovensku, kňazi a piešťanský evanjelický zborový farár.

Blahoslavený Karol z Domu rakúskeho v Piešťanoch

 O príjemnú atmosféru sa postaral c. a k. dychový komorný orchester