Prvý prezident

Hans Karl Zeßner-Spitzenberg

(* 4. februára 1885 – + 1. augusta 1938)

Narodil sa na zámku v Dobříčanech (okres Louny, ČR). Vyštudoval právo na c. a k. nemeckej Karlo-Ferdinandovej univerzity (dnešná Karlova univerzita) v Prahe a v Berlíne získal doktorát z poľnohospodárkeho práva.
Patril medzi popredných predstaviteľov rakúskej kresťansko-sociálnej politiky.
Ako prezident Modlitebnej ligy cisára Karola začal v roku 1929 vydávať ročenku, ktorá vychádza dodnes.
Jeho zásluhou sa postavil pamätník cisára Karola v Kostole sv. Michala vo Viedni. V roku 1938 aktívne vystupoval za udržanie nezávislosti Rakúska a pre svoju katolícku vieru a vlastenectvo bol označený za nepriateľa režimu.
Aj napriek varovaniu Dr. Otta von Habsburského, ostal v Rakúsku, aj naďalej sa verejne angažoval a vydal svoj manifest “Môj život a úsilie”, v ktorom  vyjadril svoj kladný vzťah k cisárovi Karolovi.

18.3.1938 bol počas svätej omše zatknutý a 15. júna bol transportovaný do tábora v Dachau.
Zomrel 1.8.1938, ako jeden z prvých Rakušanov počas nacistického útlaku. Je pochovaný na cintoríne vo viedenskom Grinzingu, blízko kostola Kaasgrabenkirche. teda na mieste kde bol zatknutý.

Autorka textu: MUDr. Jana Balharová
(z pripravovanej knihy o závere života cisára Karola v exile)