Osobná audiencia u sv. otca

Osobná audiencia členov Modlitebnej ligy cisára Karola za mier medzi národmi
u Jeho Svätosti pápeža Františka
14. októbra 2017

Príhovor Svätého Otca Františka:

Exzelencia,
Výsosti, dámy a páni,
drahí bratia a sestry,

veľmi srdečne Vás pozdravujem a prostredníctvom Vás všetkých členov Modlitebnej ligy cisára Karola za mier medzi národmi v rozličných krajinách celého sveta. Ďakujem prezidentovi arcibiskupovi Fernandovi Franckovi za jeho príhovor. Vaše výročné stretnutie prezídia v Ríme, sa koná pri príležitosti 100. výročia mierovej iniciatívy Benedikta XV., ktorú blahoslavený cisár Karol podporil ako jediný politický činiteľ s veľkým želaním, ukončiť krvavý kúpeľ prvej svetovej vojny.

Tri ciele, prezentované prezidentom – hľadať a nasledovať Božiu vôľu,  zasadiť sa o pokoj a spravodlivosť, zmierniť krivdu dejín – boli takpovediac hlavným motívom v živote blahoslaveného Karola ako štátnika, manžela, otca rodiny, a tiež aj ako syna cirkvi. V oddanosti Božej vôle vzal svoje utrpenie a položil svoj život ako obeť za mier. Podporovaný bol láskou a vierou svojej manželky, služobníčky Božej Zity.
Výzvy dnešných čias vyžadujú spoločnú prácu všetkých ľudí dobrej vôle a obzvlášť modlitbu a obetu. Preto Vás pozývam, dodržať Vaše sľuby, aby ste sa zúčastňovali Vašimi modlitbami a osobným nasadením v rôznorodom angažovaní sa za mierové iniciatívy pápeža. Bez podpory skrze modlitbu veriacich nemôže nástupca Petra napĺňať svoje posolstvá svetu.
Odporúčam Vás pod materinskú ochranu Panny Márie a príhovor blahoslaveného cisára Karola a udeľujem Vám a Vašim drahým zo srdca apoštolské požehnanie.

             

                                                                                                                                                               

 

Autor fotky: Servizio Fotografico, Citta dell Vaticano