Členstvo v Modlitebnej lige

Modlite sa s nami za mier medzi národmi!

 

Členovia Modlitebnej ligy cisára Karola za mier medzi národmi
sa usilujú v duchu odkazu blahoslaveného Karola

  • hľadať a nasledovať Božiu vôľu v každodennom živote
  • zasadiť sa za mier a spravodlivosť v rodinách a medzi národmi
  • prosiť Boha o odpustenie za všetky neprávosti v dejinách, to znamená

Krista nenechať osamote na Olivovej hore a Golgote, ale niesť spolu s ním svoj každodenný kríž.
V tomto duchu sa zaväzuje člen Modlitebnej ligy cisára Karola za mier medzi národmi:

  • denne sa modliť modlitbu Modlitebnej ligy
  • zúčastniť sa minimálne raz do roka svätej omše slávenej v tomto duchu
  • podľa možností sa zúčastniť na púti Modlitebnej ligy
  • podľa možností sa zúčastniť na exercíciách a prednáškach Modlitebnej ligy

viac informácií o členstve 

info@cisarkarol.sk