Úvod

Vitajte na stránkach, ktoré sú venované osobnosti a odkazu cisára a kráľa blahoslaveného Karla I. Habsburského a aktivitám Modlitebnej ligy cisára Karola za mier medzi národmi.

Cisár Karol I. bol výnimočný človek, ktorý žil vo veľmi komplikovanej dobe, jeho cieľom bolo za každej okolnosti usilovať sa o mier a plniť Božiu vôľu.

Naša krajina a celá Európa je v období, ktoré tiež nie je po mnohých stránkach jednoduché. Iste je mnoho dôvodov k nespokojnosti s našimi politikmi, dôležité je sa za nich modliť.

Odkaz blahoslaveného cisára Karola I. pre nás môže byť o to väčšiu inšpiráciou v hľadaní a žití hodnôt, ktoré sú z pohľadu večnosti trvalé.

© 2021 Blahoslavený cisár Karol I. (IV.) | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.