info@cisarkarol.sk
100. výročie úmrtia

Blahoslavený cisár Karol I. (IV.)

Modlitebná liga za mier medzi národmi, slovenská pobočka

100. výročie úmrtia

Blahoslavený cisár Karol I. (IV.)

Modlitebná liga za mier medzi národmi, slovenská pobočka

100. výročie úmrtia

Blahoslavený cisár Karol I. (IV.)

Modlitebná liga za mier medzi národmi, slovenská pobočka

100. výročie úmrtia

Blahoslavený cisár Karol I. (IV.)

Modlitebná liga za mier medzi národmi, slovenská pobočka

Úvod

Vitajte na stránkach, ktoré sú venované osobnosti a odkazu cisára a kráľa blahoslaveného Karla I. Habsburského a aktivitám Modlitebnej ligy cisára Karola za mier medzi národmi.

Cisár Karol I. bol výnimočný človek, ktorý žil vo veľmi komplikovanej dobe, jeho cieľom bolo za každej okolnosti usilovať sa o mier a plniť Božiu vôľu.

Naša krajina a celá Európa je v období, ktoré tiež nie je po mnohých stránkach jednoduché. Iste je mnoho dôvodov k nespokojnosti s našimi politikmi, dôležité je sa za nich modliť.

Odkaz blahoslaveného cisára Karola I. pre nás môže byť o to väčšiu inšpiráciou v hľadaní a žití hodnôt, ktoré sú z pohľadu večnosti trvalé.