Blahoslavený cisár Karol I. (IV.)

Modlitebná liga za mier medzi národmi, slovenská pobočka

100. výročie úmrtia

Blahoslavený cisár Karol I. (IV.)

Modlitebná liga za mier medzi národmi, slovenská pobočka

100. výročie úmrtia

Blahoslavený cisár Karol I. (IV.)

Modlitebná liga za mier medzi národmi, slovenská pobočka

100. výročie úmrtia

Blahoslavený cisár Karol I. (IV.)

Modlitebná liga za mier medzi národmi, slovenská pobočka

100. výročie úmrtia

História Modlitebnej ligy

Od narodenia sprevádzali Karola modlitby, ktorými vyprosovali pre jeho úlohy milosti a Božiu

Karol I.

Krátka biografia: Karol I. (IV.) sa narodil 17. augusta 1887 na zámku Persenbeug

Modlitba k bl. Karolovi

Bože a Otče náš, ty si nám daroval vzor v osobe blahoslaveného

Význam slovenskej pobočky Modlitebnej ligy

Slovenská pobočka je pevnou súčasťou medzinárodnej Modlitebnej ligy cisára Karola za mier medzi národmi, ktorá bola ako cirkevná organizácia schválená v roku 1949, pôsobiaca v Slovenskej republike a na báze slovenského jazyka. Svojou činnosťou sa snaží podieľať sa na šírení odkazu bl. Karola Rakúskeho – hľadať a plniť Božiu vôľu v službe pre celosvetový mier a to najmä prostredníctvom organizovania aktivít na svojom území a informovania o spoločných aktivitách Modlitebnej ligy. Pretože členstvo v Modlitebnej lige je bezplatné, všetky jej aktivity a potreby sú financované z darov a iniciatívy tých, ktorí sa stotožňujú s jej cieľom. Modlitebné aktivity, ktoré sú základom jej života, našťastie nepotrebujú žiadne prostriedky. Avšak iné aktivity, nevyhnutne súvisiace

Čítať celé

Úvod

Vitajte na stránkach, ktoré sú venované osobnosti a odkazu cisára a kráľa blahoslaveného Karla I. Habsburského a aktivitám Modlitebnej ligy cisára Karola za mier medzi národmi.

Cisár Karol I. bol výnimočný človek, ktorý žil vo veľmi komplikovanej dobe, jeho cieľom bolo za každej okolnosti usilovať sa o mier a plniť Božiu vôľu.

Naša krajina a celá Európa je v období, ktoré tiež nie je po mnohých stránkach jednoduché. Iste je mnoho dôvodov k nespokojnosti s našimi politikmi, dôležité je sa za nich modliť.

Odkaz blahoslaveného cisára Karola I. pre nás môže byť o to väčšiu inšpiráciou v hľadaní a žití hodnôt, ktoré sú z pohľadu večnosti trvalé.