Akcie

  • inštalácia obrazu  a expozície bl. Karola v Nemocnici Milosrdných bratov v Bratislave – druhá polovica roku 2017
  • slávnostná sv. omša v deň spomienky bl. Karola, Dóm sv. Martina v Bratislave – 21. októbra 2017
  • slávnostná sv. omša v deň spomienky bl. Karola, Kúpelná kaplnka v Piešťanoch – 21. októbra 2017