Akcie

INŠTALÁCIA RELIKVIE BL. KAROLA

Kostol sv. Jána Krstiteľa, Opátstvo Jasov

21. mája 2018 o 10.30 

za účasti

 prof. ThDr. PaedDr. Ambróza Martina ŠTRBÁKA, PhD. jasovského opáta

a

Ich Excelencie 

Karl Konstantin Habsburg-Lothringen

 Ildikó Habsbrug – Lothringen

pravnuci bl. Karola

a

Rytierského rádu sv. Juraja


PÚŤ DO MARIAZELLU

v jubilejnom roku 2018, pri príležitosti 100. výročia ukončenia prvej svetovej vojny,

si plánuje vykonať púť na miesto, ktoré navštívili aj mladomanželia Karol a Zita,

plánovaný termín

9. júna 

 

Súčasťou púte je svätá omša v bazilike v slovenskom jazyku.


SVÄTÁ OMŠA KU CTI. BL. KAROLA

obetovaná za politikov

Dóm sv. Martina, Bratislava

26. septembra o 18.00 

organizujú