Akcie

SVÄTÁ OMŠA

PRI PRÍLEŽITOSTI

100. VÝROČIA UKONČENIA I. SV. VOJNY

19. októbra 2018 o 16.15 hod. 
Kaplnka Božského Srdca Ježišovho, Piešťany

kazateľ:  por. ThDr. Stanislav Dulák, PhD., vojenský kaplán  

Organizované v spolupráci s Ozbrojenými silami SR


SVÄTÁ OMŠA

v deň spomienky bl. Karola z Domu rakúskeho

21. októbra o 9.00 hod.

opátsky chrám sv. Jána Krstiteľa, Jasov

hlavný celebrant: vsdp. Peter Ján BUDZÁK O. Praem., prior 


SVÄTÁ OMŠA ZA POLITIKOV

28. októbra o 9.00 hod.

opátsky chrám sv. Jána Krstiteľa, Jasov

hlavný celebrant: J. M. Ambróz Martin Štrbák O. Praem, jasovnský opát