Akcie

Spomienkové omše ku cti bl. Karola

Prednáška amerického člena Modlitebnej ligy cisára Karola

Relácia História a my

predstaví

MODLITEBNÚ LIGU CISÁRA KAROLA ZA MIER MEDZI NÁRODMI

štvrtok 7. marca 2019 Rádio Lumen

20.00 – 21.00 hod.


Prednáška o panovníckom páre Karolovi a Zite