Literatúra

 

v slovenskom jazyku

CSORBA, László a kol. Rakúsko-Uhorsko. Habsburská ríša v rokoch 1867-1918. Bratislava, 2011. (preklad z anglického jazyka)

DEMMERLE, Eva. Habsburgovci. Bratislava, 2012. (preklad z nemeckého jazyka)

GALANDAUER, Jan, HONZÍK, Miroslav. Osud trónu habsburského. Bratislava, 1987.

GRÖSSINGOVÁ, Sigrid Mária. Tragédie v Habsburskom rode. Bratislava, 2008. (preklad z nemeckého jazyka)

GRÖSSINGOVÁ, Sigrid Mária. Lásky trónu Habsburského. Bratislava, 1996. (preklad z nemeckého jazyka)

HOLEC, Roman. Poslední Habsburgovci a Slovensko. Bratislava, 2001.

MRVA, Ivan, SEGEŠ, Vladimír. Dejiny Uhorska a Slováci. Bratislava, 2012.

v českom jazyku

BOGDAN, Henry. Historie Habsburků. Praha, 2003.

DEMMERLEOVÁ, Eva. Císař Karel I. Blaze těm, kdo působí pokoj… Praha, 2006. (preklad z nemeckého originálu)

GALANDAUER, Jan. Karel I. Poslední český král. Praha, 2004.

GALANDAUER, Jan. Císař a král Karel I. blahoslavený. Universum 1/XV. Praha, 2004.

NOVÁK, Milan. Náš arcivévoda císař a král Karel I. Rakouský v městě Bryndýse nad Labem – Staré Boleslavy. Brno, 2014.

PERNES, Jiří. Poslední Habsburgové. Karel, Zita, Otto a snahy o záchranu císařského trůnu. Brno, 2010.

POLÁK, Radek. Karel I., poslední český král a jeho cesta z Brandýsa nad Labem přes Nový Nový Jičín do Kolomyje v roce 1912. Nový Jičín, 2012.

SÉVILLIA, Jean. Poslední císař Karel Rakouský. Plzeň, 2010.

Bábíčková Jana. Beatifikační proces císaře Karla I. Bakalářska práce. Univerzita Karlova v Praze. Katolická teologická fakulta, Ústav dějín křesťanského umění. Praha, 2015. 65 s. (Školiteľ: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.)

 ČLÁNKY

Draxler, Vladimír. Blahoslavený cisár. 13.10.2004 : http://www.noveslovo.sk/node/22336

Návštevu posledného cisára priponína už aj jeho relikvia. 07.06.2017 :

http://www.piestanskydennik.sk/rubriky/piestany/spolocenska-rubrika/navstevu-posledneho-cisara-pripomina-uz-aj-jeho-relikvia-28577/

Píry. Martin. Karol Rakúsky. 18.01.2016 : http://piry.blog.pravda.sk/2016/01/18/karol-habsbursky/

Posledný cisár mohol Karol I. zachrániť Rakúsko-Uhorsko? 04.04.2012 :

http://zivot.cas.sk/clanok/11111/posledny-cisar-mohol-karol-i-zachovat-rakusko-uhorsko

Rakúsky cisár Karol I. (1887-1922), životopis : http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20041003_charles-austria_sk.html

Judák, Viliam. Aj politika môže byť cestou k svätosti : http://www.kultura-fb.sk/new/old/archive/6-4-7.htm

Klinková, Karolína. Knieža z hĺbky duše. Kto bol posledný rakúsky cisár? 01.04.2017: https://svet.sme.sk/c/20495557/knieza-z-hlbky-duse-kto-bol-posledny-rakusky-cisar.html

Zvolenský, Stanislav. Homília Mons. Zvolenského pri prinesení relikvie Karola I. Habsburského. 22.10.2011, Dóm sv. Martina, Bratislava : https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20111022002

Žlnay, Stanislav. Úcta bl. Karola Habsburského k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. In: Duchovný pastier 2/2017, roč. 98. SSV : Trnava, 2017. s. 96-98.

Žlnay, Stanislav. Das vergessene Drei-Kaiser-Treffen (v nemeckom jazyku). In: Jahrbuch 2016 der Kaiser Karl Gebetsliga, Heiligenkreuz im Wienerwald. s. 14-15.