Bratislava – Dóm sv. Martina

obrazok-29

  Na oltári Svätého kríža pred Kaplnkou sv. Jána Almužníka

sa nachádza prvá relikvia bl. Karola na Slovensku.

Tá bola počas slávnostnej svätej omše dňa 21. októbra 2011, ktorú celebroval J. E. Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, za účasti desiatok kňazov, predstaviteľov náboženského a spoločenského života, veriacich zo Slovenska a ďalších krajín. Sv. omše sa osobne zúčastnil aj arcivojvoda Karl Habsburg-Lothringen, hlava rodiny spolu so svojimi deťmi a členovia rodiny z Maďarska a Rakúska, ako aj zástupcovia Modlitebnej ligy cisára Karola.

Arcibiskup Zvolenský dodal na záver:
Aj preto som veľmi rád, že od dnešného dňa budeme potom uchovávať relikviu blahoslaveného Karola aj v našej katedrále, aby sme znovu mohli mať príležitosť rozmýšľať nad jeho životným príkladom a aby sme v ňom našli nášho duchovného ochrancu.“

Karol IV. spolu s manželkou Zitou osobne navštívili aj Katedrálu sv. Martina 16. júla 1918. Počas návštevy sa krátko pomodlili pred hlavným oltárom, prezreli si zoznam korunovaných kráľov a kráľovien, reliéf kardinála Pázmanya, Kaplnku sv. Jána Almužníka i sochu sv. Martina.

Autor fotky: Ladislav Sebö
Spracované podľa: TK KBS , https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20111021023