Madeira – miesto posledného odpočinku

Portugalský ostrov Madeira, mesto Funchal, je miestom posledného odpočinku Karola Habsburského.
Na tento ostrov a k jeho hrobu putujú ročne tisíce pútnikov z celého sveta, aj z tých končín, kde je takmer neznámy.
V roku 2016 boli na tomto mieste aj pútnici zo Slovenska, členovia Európskeho vinárskeho rytierskeho stavu – EVIRS

Socha bl. Karola pred kostolom

         

Foto: Mons. Dušan Argaláš, EVIRS.