Bl. Karol v kostole v Trsticiach

Nástenná maľba bl. Karola v Kostole sv. Štefana v Trsticiach

boldog_iv_karoly

Kostol v Trsticiach (obec v galantskom okrese, začlenená do Trnavskej arcidiecézy) bol postavený v rokoch 1903-1904, na mieste starého kostola.
Je zasvätený sv. Štefanovi, ktorý je zobrazený aj na hlavnom oltári. V kostole sa nachádzajú aj oltáre sv. Ladislava a sv. Imricha, uhorských kráľov.
Maľby vyhotovili bratia Petríkovci podľa projektov Sándora Nagya z Gödöllö ( z roku 1923).
Blahoslavený Karol uzatvára tento pomyslený panteón uhorských svätých – kráľov, ako posledný z katolíckych panovník modernej doby.
Jeho portrét sa nachádza na strope hlavnej lodi a je to jediná známa nástenná maľba blahoslaveného na Slovensku.