2017

 INŠTALÁCIA RELIKVIE BL. KAROLA V PIEŠŤANOCH 

3. júna 2017 o 16.15 hod.
Kaplnka Božského Srdca Ježišovho Piešťany 

                                                 

                                              J. E. Mons. Ján SOKOL                       J. E. Georg HABSBURG-LOTHRINGEN

                                           emeritný trnavský arcibiskup                   arcivojvoda rakúsky, vnuk bl. Karola

 

                    

   

Foto: Adjutantur di Casa Austria


 SVÄTÁ OMŠA OBETOVANÁ ZA POLITIKOV 

12. októbra 2017 o 19:00 
Katedrála sv. Martina Bratislava 

Svätú omšu obetovanú za všetkých politikov celebroval J. E. Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS.

“Blahoslavený Karol I. je vzorom verejného predstaviteľa, ktorý sa vyznačoval mnohými osobnými cnosťami. Celý jeho život bol preniknutý hlbokou katolíckou vierou. Pre tieto skutočnosti môže byť dobrým príkladom aj pre kresťanov, ktorí sú v súčasnosti aktívni vo verejnom živote.”          (Anton Ziolkovský, výkonný sekretár KBS)

Foto: Peter Zimen, TKKBS


PREZENTÁCIA KNIHY 

Karol I. Habsburský v cirkevnom, historickom a politickom kontexte

30. novembra 2017 o 16:00 
Kláštor Milosrdných bratov Bratislava